ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក។

ទទួលបានការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

អាស័យដ្ឋាន៖

No.88, Pansha North Road, Dongqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang, China

អ៊ីមែល៖

ទូរស័ព្ទ៖

0086-15700091366
0086-13606805036

ម៉ោង៖

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃអាទិត្យ៖ បិទ


+86 15700091366